Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế

Nguyễn Khanh Vân, Bùi Minh Tăng
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Khanh Vân
  • Bùi Minh Tăng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11432

Abstract

The characteristics of weather synoptic situations causing very heavy rains, serious inundation, and floods in euang Binh, euang Tri and Thua Thien - Hue

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vân, N. K., & Tăng, B. M. (2003). Đặc điểm hình thế thời tiết gây mưa, lũ, lụt lớn và đặc biệt lớn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 339–345. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11432

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>