Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ hiện đại trong địa lý và các khoa học phụ cận

Trần Văn Ý, Lại Vĩnh Cẩm, Nguyễn Xuân Độ
Author affiliations

Authors

  • Trần Văn Ý
  • Lại Vĩnh Cẩm
  • Nguyễn Xuân Độ

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11434

Abstract

New land-integrated methods ir Geograhy and Contiguous Sciences...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Ý, T. V., Cẩm, L. V., & Độ, N. X. (2003). Phương pháp nghiên cứu tổng hợp lãnh thổ hiện đại trong địa lý và các khoa học phụ cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 351–358. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11434

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)