Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn

Nguyễn Đình Dương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Dương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11427

Abstract

Apply remote sensing data analysis for classification of land use/cover in Backan province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Dương, N. Đình. (2003). Ứng dụng kỹ thuật viễn thám trong phân loại sử dụng đất và lớp phủ tại Bắc Kạn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 314–321. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11427

Issue

Section

Articles