Dự báo xu thế nước lớn, nước nhỏ tại các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận

Authors

  • Nguyễn Văn Thư
  • Nguyễn Lập Dân

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11433

Abstract

Forecasting tendencies of great...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thư, N. V., & Dân, N. L. (2003). Dự báo xu thế nước lớn, nước nhỏ tại các sông từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 346–350. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11433

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)