Phân loại tiềm năng phát sinh lũ quét tại Thừa Thiên - Huế trên cơ sở bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1: 500.000

Trần Tý, Nguyễn Trọng Tiến, Dương Thị Hồng Yến
Author affiliations

Authors

  • Trần Tý
  • Nguyễn Trọng Tiến
  • Dương Thị Hồng Yến

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11435

Abstract

Classification of generative potential for flast flood of landscapes in Thua Thien - Hue

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tý, T., Tiến, N. T., & Yến, D. T. H. (2003). Phân loại tiềm năng phát sinh lũ quét tại Thừa Thiên - Huế trên cơ sở bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1: 500.000. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 359–362. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11435

Issue

Section

Articles