Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biển thuộc các chương trình nghiên cứu biển Việt Nam

Nguyễn Cẩm Vân, Hoàng Kim Xuyến, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Tình, Đỗ Thị Trinh
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Cẩm Vân
  • Hoàng Kim Xuyến
  • Nguyễn Anh Tuấn
  • Nguyễn Ngọc Anh
  • Nguyễn Phương Liên
  • Nguyễn Thị Tình
  • Đỗ Thị Trinh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11440

Abstract

Thematic Map's Database for the Programmes of Sea Research in Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vân, N. C., Xuyến, H. K., Tuấn, N. A., Anh, N. N., Liên, N. P., Tình, N. T., & Trinh, Đỗ T. (2003). Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biển thuộc các chương trình nghiên cứu biển Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 385–387. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11440

Issue

Section

Articles