Return to Article Details Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biển thuộc các chương trình nghiên cứu biển Việt Nam Download Download PDF