Phân tích các yếu tố địa lý của hệ thực vật vườn Quốc gia Ba Vì

Lê Trần Chấn, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, Trần Thúy Vân
Author affiliations

Authors

  • Lê Trần Chấn
  • Trần Ngọc Ninh
  • Huỳnh Nhung
  • Nguyễn Hữu Tứ
  • Đào Thị Phượng
  • Trần Thúy Vân

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11439

Abstract

Analysis of geographical elements of Ba Vi National Park flora

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Chấn, L. T., Ninh, T. N., Nhung, H., Tứ, N. H., Phượng, Đào T., & Vân, T. T. (2003). Phân tích các yếu tố địa lý của hệ thực vật vườn Quốc gia Ba Vì. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(4), 381–384. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11439

Issue

Section

Articles