Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ

Authors

  • Lê Khánh Phồn
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Nguyễn Văn Nam
  • Nguyễn Anh Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9719

Abstract

Researching anomalous features of radioactive gas to detect covered ore and to evaluate environmental  contamination in the radioactive mines ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phồn, L. K., Sơn, N. T., Nam, N. V., & Tuấn, N. A. (2009). Nghiên cứu đặc điểm dị thường khí phóng xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn và đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trên một số mỏ quặng chứa chất phóng xạ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(4), 299–306. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9719

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)