Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam

Trần Tuấn Anh, A. E. Izokh, Trần Trọng Hòa, V. V. Egorov, R. A. Shelepae, S. Z. Smirno, Ngô Thị Phượng, Phạm Thị Dung, Phan Đức Lễ, Nguyễn Anh Tuấn
Author affiliations

Authors

  • Trần Tuấn Anh
  • A. E. Izokh
  • Trần Trọng Hòa
  • V. V. Egorov
  • R. A. Shelepae
  • S. Z. Smirno
  • Ngô Thị Phượng
  • Phạm Thị Dung
  • Phan Đức Lễ
  • Nguyễn Anh Tuấn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9677

Abstract

P-T forming conditions of the pyroxene and garnet megacrysts of Cenozoic basalt in in-situ Dak Nong sapphire mine, south Vietnam ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Anh, T. T., Izokh, A. E., Hòa, T. T., Egorov, V. V., Shelepae, R. A., Smirno, S. Z., Phượng, N. T., Dung, P. T., Lễ, P. Đức, & Tuấn, N. A. (2009). Điều kiện thành tạo của Pyroxene và Granat trong sa khoáng tại chỗ của Mỏ Saphir Đắk Nông liên quan tới Basalt Kainozoi, miền Nam Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(2), 116–122. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/2/9677

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>