Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo

Lê Đức An, Uông Đình Khanh, Tống Phúc Tuấn, Nguyễn Ngọc Thành
Author affiliations

Authors

  • Lê Đức An
  • Uông Đình Khanh
  • Tống Phúc Tuấn
  • Nguyễn Ngọc Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11759

Abstract

Landslide hazard in Ha Giang town and problem of prediction

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

An, L. Đức, Khanh, U. Đình, Tuấn, T. P., & Thành, N. N. (2008). Tai biến trượt lở sờn tại thị xã Hà Giang và vấn đề cảnh báo. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 225–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11759

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>