Khoanh vùng mức độ nguy hiểm phóng xạ Radon trong khí đất tại Hà Giang

Authors

  • Trần Trọng Huệ
  • Lâm Thúy Hoàn
  • Nguyễn Đức Rỡi
  • Trần Văn Dương
  • Nguyễn Phú Duyên
  • Phạm Thái Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11736

Abstract

Risk level Delimitation of soil gas Radon radiation in Ha Giang

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Huệ, T. T., Hoàn, L. T., Rỡi, N. Đức, Dương, T. V., Duyên, N. P., & Nam, P. T. (2003). Khoanh vùng mức độ nguy hiểm phóng xạ Radon trong khí đất tại Hà Giang. Science of the Earth, 25(3), 262–268. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11736

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)