Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam)

Nguyễn Văn Hoàng, Trần Trọng Huệ, Lê Thị Minh Tâm
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Hoàng
  • Trần Trọng Huệ
  • Lê Thị Minh Tâm

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11357

Abstract

Application of the methods of analysis, prediction of river erosion-deposition and river's bank stability in the observation of Vu Gia and Thu Bon rivers (Quang Nam)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hoàng, N. V., Huệ, T. T., & Tâm, L. T. M. (2001). Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam). Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 396–408. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11357

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>