Phân vùng trượt lở vùng Hạ Long - Cẩm Phả bằng hai phương pháp lập bản đồ chỉ số ổn định sườn dốc và chỉ số trượt lở

Vũ Thanh Tâm, Lê Cảnh Tuân, Phạm Khả Tùy, Phạm Việt Hà
Author affiliations

Authors

  • Vũ Thanh Tâm
  • Lê Cảnh Tuân
  • Phạm Khả Tùy
  • Phạm Việt Hà

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11555

Abstract

Landslide zoning in the Ha Long - Cam Pha area using stability lndex Mapping and Landslide Index methods

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tâm, V. T., Tuân, L. C., Tùy, P. K., & Hà, P. V. (2014). Phân vùng trượt lở vùng Hạ Long - Cẩm Phả bằng hai phương pháp lập bản đồ chỉ số ổn định sườn dốc và chỉ số trượt lở. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), 366–375. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11555

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)