Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn

Đào Đình Bắc, Đặng Văn Bào, Vũ Văn Phái, Nguyễn Hiệu
Author affiliations

Authors

  • Đào Đình Bắc
  • Đặng Văn Bào
  • Vũ Văn Phái
  • Nguyễn Hiệu

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11314

Abstract

Study on the flood geomorphological vestiges in the Thu Bon lower course Plain

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bắc, Đào Đình, Bào, Đặng V., Phái, V. V., & Hiệu, N. (2001). Nghiên cứu các dấu vết của lũ lụt trong địa hình phục vụ cảnh báo tai biến vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 76–81. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11314

Issue

Section

Articles