Nhận định về trầm tích hiện đại tầng mặt ở một số đoạn bờ biển sạt lở, xói lở tại Miền Trung Việt Nam

Authors

  • Hoa Mạnh Hùng
  • Nguyễn Quang Thành
  • Nguyễn Diệu Trinh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11511

Abstract

lnitial remarks on surface sediments at some erosive coasts in the Central part of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hùng, H. M., Thành, N. Q., & Trinh, N. D. (2007). Nhận định về trầm tích hiện đại tầng mặt ở một số đoạn bờ biển sạt lở, xói lở tại Miền Trung Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 62–67. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11511

Issue

Section

Articles