Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình

Phạm Hoàng Lân, Đào Chí Cường
Author affiliations

Authors

  • Phạm Hoàng Lân
  • Đào Chí Cường

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11513

Abstract

Determination of Fansipan Peak's Altitude by using of GPS, Nivellement, Gravity and Topography Data

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lân, P. H., & Cường, Đào C. (2007). Xác định độ cao đỉnh Fansipan theo số liệu GPS, thủy chuẩn, trọng lực và địa hình. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 83–87. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11513

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)