Đánh giá độ chính xác hiệu độ cao Geoid theo các hệ số triển khai điều hòa của thế trọng trường Trái Đất

Phạm Hoàng Lân, Hoàng Minh Ngọc
Author affiliations

Authors

  • Phạm Hoàng Lân
  • Hoàng Minh Ngọc

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11466

Abstract

Evaluating the accuracy of geoid undulation...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lân, P. H., & Ngọc, H. M. (2004). Đánh giá độ chính xác hiệu độ cao Geoid theo các hệ số triển khai điều hòa của thế trọng trường Trái Đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(1), 82–85. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11466

Issue

Section

Articles