Đặc điểm sinh khí hậu miền Nam Việt Nam qua phân tích các biểu đồ khí hậu

Authors

  • Nguyễn Khanh Vân
  • Nguyễn Thị Hiền
  • Phan Kế Lộc
  • Nguyễn Tiến Hiệp

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11331

Abstract

Some features of bioclimatic conditions in South Vietnam Region based on analyzing of bioclimatic diagrams

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Vân, N. K., Hiền, N. T., Lộc, P. K., & Hiệp, N. T. (2001). Đặc điểm sinh khí hậu miền Nam Việt Nam qua phân tích các biểu đồ khí hậu. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(3), 193–201. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11331

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>