Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai

Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Vũ Chí Hiếu
Author affiliations

Authors

  • Trịnh Việt Bắc
  • Đinh Văn Toàn
  • Vũ Chí Hiếu

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11362

Abstract

Estimation of ground motion characteristics caused by mining blasting by accelegraph K2 in Dong Nai Province

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Bắc, T. V., Toàn, Đinh V., & Hiếu, V. C. (2001). Đánh giá ảnh hưởng của các vụ nổ mìn công nghiệp bằng thiết bị địa chấn K2 tại Đồng Nai. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(4), 447–452. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/4/11362

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>