VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN

Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Lê Phước Trình
Author affiliations

Authors

  • Phạm Bá Trung Viện Hải dương học
  • Lê Đình Mầu Viện Hải dương học
  • Lê Phước Trình Viện Hải dương học

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/909

Abstract

Bài báo cung cấp một số thông tin về hiện trạng và tác động bồi lấp của các kè bảo vệ các cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi); Tam Quan và Đề Gi (Bình Định) qua số liệu khảo sát thực địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy các tác động bồi lấp của các kè mỏ hàn tại ba cửa biển trên là giống nhau. Biện pháp xây đắp kè trước cửa đã dẫn đến một số thay đổi trong cơ chế thủy thạch động lực tại vùng cửa biển, kèm theo là thay đổi quá trình lắng đọng vật liệu bồi lấp cửa, các quá trình thủy thạch động lực này đều trở nên phức tạp hơn gây trở ngại nhiều hơn với những gì đã có, hiệu quả khắc phục bồi lấp.

 

Summary: This paper presents some information about status and impact of protection structures on tidal inlet deposition processes at Sa Huynh (Quang Ngai Province); Tam Quan and De Gi (Binh Dinh Province) based on field investigation data. Study results show that the present measures of protection structures and its impacts on deposition processes at three above mentioned tidal inlets are similarly. Hydro-litho-dynamical processes in tidal inlets were changed and became more complicated by these protection structures, and they were not producing the desired effects.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-12-2012

How to Cite

Trung, P. B., Mầu, L. Đình, & Trình, L. P. (2012). VẤN ĐỀ BỒI LẤP Ở CÁC CỬA BIỂN SA HUỲNH (QUẢNG NGÃI), TAM QUAN VÀ ĐỀ GI (BÌNH ĐỊNH) DO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC KIỂU KÈ MỎ HÀN. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 10(2), 1–13. https://doi.org/10.15625/1859-3097/10/2/909

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>