Vol. 12 No. 1 (2012)

Published: 31-03-2012

Articles

 • NHỮNG VẤN ĐỀ ƯU TIÊN TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP ĐỚI BỜ BIỂN VIỆT NAM
  Trần Đức Thạnh
  1-9

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/861
 • TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG ĐẾN CHẾ ĐỘ THỦY TRIỀU DỌC BỜ BIỂN VIỆT NAM
  Trần Thục, Dương Hồng Sơn
  10-16

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/863
 • CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH
  Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng
  17-26

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/864
 • TÍNH TOÁN CÁN CÂN VẬN CHUYỂN BÙN-CÁT DỌC BỜ TẠI KHU VỰC CỬA ĐẠI (HỘI AN)
  Lê Đình Mầu
  27-42

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/865
 • NGHIÊN CỨU CƠ SỞ THỨC ĂN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ NGHỀ NUÔI HẢI SẢN Ở MỘT SỐ KHU VỰC THUỘC QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA
  Nguyễn Minh Niên, Trần Kim Hằng, Nguyễn Thi Phương Thanh, Ngô Xuân Quảng
  43-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/867
 • SỰ PHÂN BỐ CỦA CÁC MUỐI DINH DƯỠNG TẠI VÙNG VEN BIỂN CỬA SÔNG MÊ KÔNG
  Lê Thị Vinh
  57-66

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/868
 • ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI
  Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Võ Thành Đạt, Hà Lê Thị Lộc
  67-76

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/869
 • THÀNH PHẦN, MẬT ĐỘ VÀ SỰ PHÂN BỐ TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT VÙNG ĐẦM THỊ NẠI, TỈNH BÌNH ĐỊNH
  Võ Văn Quang, Trần Thị Lê Vân, Nguyễn Thị Thanh Thủy
  77-86

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/870
 • NGUỒN LỢI, SỬ DỤNG VÀ NUÔI TRỒNG RONG Ở VIỆT NAM
  Titlyanov E. A., Titlyanova T. V., Phạm Văn Huyên
  87-98

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/12/1/871