The effects of projects of dredging and recovering saline sand at estuaries in Binh Thuan - Ninh Thuan provinces

Pham Ba Trung, Le Dinh Mau, Tran Van Binh
Author affiliations

Authors

  • Pham Ba Trung Journal of Marine Science and Technology
  • Le Dinh Mau
  • Tran Van Binh

DOI:

https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14608

Keywords:

Dredging, erosion - deposition, Binh Thuan, Ninh Thuan.

Abstract

According to statistics in Binh Thuan - Ninh Thuan provinces, there are 4 projects of dredging and recovering saline sand at estuaries such as La Gi, Ca Ty, Phan Ri Cua and Dong Hai. These projects use dredging plans by sand suction vessel and scraper bucket to scoop sand on barges, then sand is transferred to ships for exportation or used for levelling platform of urban buildings on the south bank of estuaries. The channel dredging process has changed and distributed the energy of waves, currents, tides, dynamics, incident wave fields, geological structures, topographic characteristics of the shore and bottom, thereby forming the new erosion - deposition process, affecting the shoreline in estuaries.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, 2011. Hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển tỉnh Bình Thuận. Tạp chí các Khoa học về Trái đất, 33(3), 322–328.

Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung, 2011. Về những cấu trúc thủy động lực đặc thù gây xói lở - bồi tụ tại dải ven bờ Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 11(3), 15–30.

Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, 2000. Các

đặc điểm của trường sóng, ảnh hưởng của chúng tới các quá trình xói lở - bồi tụ tại cửa Đại (Hội An), cửa sông Cái (Nha Trang), vịnh Phan Thiết trong các điều kiện gió địa phương điển hình. Tuyển tập Nghiên cứu biển, tập X. Nxb. Nông nghiệp. Tr. 21–33.

Báo cáo ĐTM của Công ty Xây dựng Phương Thảo Nguyên: về việc thực hiện dự án tận thu cát nhiễm mặn xuất khẩu tại cửa biển Đông Hải.

Lê Phước Trình 2003. Phân tích cơ chế xói lở - bồi tụ cấp thời ở một số vùng xung yếu bờ biển miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 3(1), 36–46.

https://www.tienphong.vn, https://thanh nien.vn, binhthuan.gov.vn, www.baobinh thuan.com.vn, https://vnexpress.net.

Downloads

Published

08-11-2019

How to Cite

Trung, P. B., Mau, L. D., & Binh, T. V. (2019). The effects of projects of dredging and recovering saline sand at estuaries in Binh Thuan - Ninh Thuan provinces. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 19(4A), 55–66. https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14608

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>