Vol. 11 No. 3 (2011)

Published: 30-09-2011

Articles

 • ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI VÀ TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC PHAN THIẾT
  Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ
  1-13

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/375
 • VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ
  Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung
  15-30

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/376
 • SOME METEO - HYDRO - DYNAMICAL FEATURES IN MEKONG RIVER MOUTH AREA
  Le Dinh Mau, Pham Sy Hoan, Vu Tuan Anh, Nguyen Chi Cong, Nguyen Ba Xuan
  31-44

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/377
 • Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN
  Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thọ, Dương Bá Mẫn, Nguyễn Thị Ánh
  45-56

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/378
 • THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI
  Đàm Đức Tiến, Lê Văn Sơn, Vũ Thanh Ca
  57-69

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/379
 • INDIVIDUAL VARIATION OF TOXICITY IN THREE VIETNAMESE TOXIC MARINE PUFFER SPECIES
  Dao Viet Ha, SHIGERU SATO
  71-83

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/380
 • TRỮ LƯỢNG TỨC THỜI VÀ PHÂN BỐ NGUỒN LỢI CÁ CHỈ VÀNG (SELAROIDES LEPTOLEPIS) Ở VÙNG BIỂN PHÍA NAM VIỆT NAM DỰA TRÊN KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY ÂM
  Vũ Việt Hà
  85-96

  DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/3/381