Bản chất của mô hình Sinmap và yêu cầu khi áp dụng vào thực tế (Lấy ví dụ ở thung lũng sông Kỳ Cùng - Lạng Sơn)

Lê Cảnh Tuân, Nguyễn Linh Ngọc, Đặng Văn Bào, Nguyễn Xuân Nam

Abstract


The nature and requirement of SINMAP model for practical application (example in Ky Cung river valley - Lang Son)


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11719 Display counter: Abstract : 122 views. PDF : 0 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Vietnam Journal of Earth Sciences, ISSN: 0866-7187; 2615-9783

Contact address:

tcckhvtd@vjs.ac.vn; vjesmail@gmail.com; phantrongt@yahoo.com

Index: Web of Science (ESCI); Google ScholarNRSJ (Norway)CrossrefGeoRef (American Geosciences Institute)VCGScilit (Switzerland)Copernicus InternationalAsean Citation IndexCiteFactor

© Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)