Return to Article Details Hiệu quả sử dụng tổ hợp tài liệu địa vật lý trong tìm kiếm tầng chứa nước ở dải cát khô Bình Thuận Download Download PDF