Quy trình và phương pháp hiệu chuẩn hệ thống thiết bị ghi tại các trạm địa chấn Việt Nam

Ngô Thị Lư, Nguyễn Văn Đắc
Author affiliations

Authors

  • Ngô Thị Lư
  • Nguyễn Văn Đắc

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11530

Abstract

Principles and calibrating technique applied to recording equipments at the seiimic stations of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lư, N. T., & Đắc, N. V. (2007). Quy trình và phương pháp hiệu chuẩn hệ thống thiết bị ghi tại các trạm địa chấn Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 208–217. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11530

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>