Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững

Nguyễn Xuân Khiển, Trần Tân Văn
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Xuân Khiển
  • Trần Tân Văn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543

Abstract

Geopark-geoheritage with objective of sustainable development

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Khiển, N. X., & Văn, T. T. (2007). Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 284–287. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543

Issue

Section

Articles