Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á

Tạ Trọng Thắng, Nguyễn Đức Chính, Chu Văn Ngợi, Phan Văn Quýnh, Vũ Văn Tích, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Vượng
Author affiliations

Authors

  • Tạ Trọng Thắng
  • Nguyễn Đức Chính
  • Chu Văn Ngợi
  • Phan Văn Quýnh
  • Vũ Văn Tích
  • Phan Thanh Tùng
  • Nguyễn Văn Vượng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9709

Abstract

Scientific base for establishing the South East Asia sub-plate ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Thắng, T. T., Chính, N. Đức, Ngợi, C. V., Quýnh, P. V., Tích, V. V., Tùng, P. T., & Vượng, N. V. (2009). Cơ sở khoa học trong việc tạo lập mảng phụ Đông Nam Á. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 258–264. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9709

Issue

Section

Articles