Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS

Vy Quốc Hải, Trần Đình Tô, Dương Chí Công
Author affiliations

Authors

  • Vy Quốc Hải
  • Trần Đình Tô
  • Dương Chí Công

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9646

Abstract

The determination...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hải, V. Q., Tô, T. Đình, & Công, D. C. (2005). Xác định chuyển dịch hiện đại đới đứt gãy Sông Đà và đới đứt gãy Sơn La - Bỉm Sơn bằng số liệu GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 27(4), 306–311. https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/4/9646

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>