Local site classification for the urban region of Hanoi city

Bùi Thị Nhung, Nguyễn Hồng Phương
Author affiliations

Authors

  • Bùi Thị Nhung Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Nguyễn Hồng Phương Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/4/8301

Abstract

In this paper, on the basis of new SPT and VS,30 data collected from 157 boreholes distributed mainly in the downtown districts and the Gia Lam and Thanh Tri wards of Hanoi city, the site classification was implemented according to the NEHRP (1997) standards. The existing site map established since 2002 was updated and extended for the downtown districts and the Gia Lam and Thanh Tri wards of Hanoi city. The new site map shows that the site class E occupies largest area including the Gia Lam, Long Bien, Ha Dong, and Thanh Tri Districts, while the site class F is scattered in som areas of the Thanh Tri, Hoang Mai, Thanh Xuan districts and west of the Tu Liem districts. The distribution of the site class D is observed mainly in the northwest of the study region such as Tay Ho District, the northern Thanh Xuan District, Tu liem District, and a small part in Ha Dong, Long Bien Districts. For the whole study region, the distribution of soft grounds tends to increase from the northwest to the south. The results of local site classification can be used as a good reference for the applications in the field of earthquake engineering to reduce seismic risk for the urban community of Hanoi.

Tài liệu dẫn

Trịnh Việt Bắc, Đinh Văn Toàn, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, 2011:  Điều kiện nền đất ảnh hưởng bởi tác động động đất khu vực phía tây nội thành Hà Nội.Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, tr.567-576.

Nguyễn Tiến Dũng, 2013: Báo cáo khảo sát địa chất công trình. Khu đô thị mới Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội.

Federal Emergency Management Agency, 1997: NEHRP recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings, Washington, D. C., Developed by the Building Seismic Safety Council (BSSC) for the Federal Emergency Management Agency (FEMA).

Đặng Long Hải, 2010: Báo cáo khảo sát địa chất công trình. Công trình nhà ở xã hội, khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội.

Joyner, W. B., and Boore, D. M., 1988: Measurement, Characterization, and Prediction of Strong Ground Motion, Proceedings of Earthquake Engineering & Soil Dynamics II, pp. 43- 102. Park City, Utah, 27 June 1988. New York: Geotechnical Division of the American Society of Civil Engineers.

Đỗ Trung Kiên, 2007: Báo cáo khảo sát địa chất công trình. Dự án đầu tư xây dựng tiểu khu ở 1&2 Khu ĐTM Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Nguyễn Huy Long, 2008: Báo cáo khảo sát địa chất công trình. Công trình MB Land Tower. GRC.

Nguyễn Hùng Mạnh, 2012: Báo cáo khảo sát địa chất. Khu nhà ở chung cư cao tầng, phường Hạ Đình, Thanh Xuân,
Hà Nội.

Nguyễn Hồng Phương, 2002: Nghiên cứu xác định độ rủi ro động đất cho thành phố Hà Nội. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Thành phố, Viện kỹ thuật xây dựng, Sở xây dựng Hà Nội.

Nguyễn Hồng Phương (chủ biên), 2012: Đánh giá độ rủi ro động đất và ước lượng thiệt hại về nhà cửa và người cho các Quận 4, 7 và Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng công nghệ GIS. Đề tài cấp thành phố.

Nguyễn Huy Phương (chủ biên), 2004: Thu thập, kiểm chứng các tài liệu đã có, nghiên cứu bổ sung lập bản đồ phân vùng đất yếu Hà Nội phục vụ phát triển bền vững Thủ đô. Báo cáo tổng hợp đề tài trọng điểm thành phố Hà Nội. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyễn Huy Phương (chủ biên), 2010: Nghiên cứu hiện tượng cố kết động và biến đổi độ bền của đất nền Hà Nội dưới tác động của tải trọng động nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin địa kỹ thuật phục vụ cho phát triển bền vững và đề phòng tai biến. Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Nguyễn Đình Xuyên (chủ biên), 1994: Hoàn chỉnh bản đồ phân vùng nhỏ động đất nội thành Hà Nội và ven nội tỷ lệ 1:25.000. Báo cáo tổng kết đề tài thuộc chương trình Phòng lún và chống lún các công trình xây dựng trên nền đất yếu của Hà Nội. Sở xây dựng Hà Nội.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

05-12-2015

How to Cite

Nhung, B. T., & Phương, N. H. (2015). Local site classification for the urban region of Hanoi city. Vietnam Journal of Earth Sciences, 37(4), 363–372. https://doi.org/10.15625/0866-7187/37/4/8301

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>