Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam

Ngô Thị Lư, Vũ Thị Hoãn
Author affiliations

Authors

  • Ngô Thị Lư
  • Vũ Thị Hoãn

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11768

Abstract

Constructing algorithm and block scheme of the Earth's crust classification program to evaluate seismic potential of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lư, N. T., & Hoãn, V. T. (2008). Xây dựng thuật toán và sơ đồ khối chương trình phân loại vỏ Trái đất phục vụ đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(4), 350–355. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11768

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>