Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam

Authors

  • Mai Thanh Tân
  • Hoàng Ngọc Đang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420

Abstract

The distribution and characteristics of overpressure in the Southeast Continental Shelf of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tân, M. T., & Đang, H. N. (2002). Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(4), 368–372. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/4/11420

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>