Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất

Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hồng Lân, Phạm Thanh Lương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Hồng Phương
  • Nguyễn Hồng Lân
  • Phạm Thanh Lương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11381

Abstract

Application of spatial analysis models to seismic hazard evaluation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Phương, N. H., Lân, N. H., & Lương, P. T. (2002). Áp dụng các mô hình phân tích không gian để đánh giá độ nguy hiểm động đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(1), 81–96. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/1/11381

Issue

Section

Articles