Phân tích phổ để xác định các tham số động lực của chấn tiêu động đất

Authors

  • Ngô Thị Lư

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11311

Abstract

Calculating dynamic parameters of the focus of earthquakes from spectral analysis

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lư, N. T. (2001). Phân tích phổ để xác định các tham số động lực của chấn tiêu động đất. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 49–55. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11311

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>