Tectono-structural system and geodynamic features of Northwest Vietnam in the late Cenozoic period

Nguyen Van Hung, Hoàng Quang Vinh, NguyEn Văn Huong
Author affiliations

Authors

  • Nguyen Van Hung Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Hoàng Quang Vinh Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • NguyEn Văn Huong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/38/1/8408

Abstract

Occurrences of the Late Cenozoic tectonic activities in Northwest Vietnam are clear and relatively complete by the combination of specific tectono-structural features. The most significant feature is represented by the NW-SE oriented right-lateral extensional movement strongly occurred in the entire geoblock along the SW margin of Red River fault zone. This geoblock is in fact a trans-extensional megablock, comprising entire NW Viet Nam and part of Yunnan province of China. Located between Indochina and South China blocks this geoblock shows the most active character in term of high relief differentiation and strong seismicity as compared with other nearby regions.

References

Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, 1996: Phân vùng kiến tạo Tây
Bắc Việt Nam. Địa chất KS, 5, 96-105.

Nguyễn Hoàng, Phạm Tích Xuân và nnk, 1996: Vấn đề động lực hình thành magma basalt Kainozoi Việt Nam qua kết quả nghiên cứu thành phần nguyên tố vết và đồng vị. Địa chất tài nguyên,1, 156-166.

Trần Trọng Huệ và nnk, 2004: Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất trên lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II - Các tỉnh miền núi phía Bắc) Đề tài độc lập cấp Nhà Nước. Lưu trữ Viện Địa chất, Viện HLKH&CN Việt Nam, Hà Nội.

Nguyễn Văn Hùng, 2002: Những dặc điểm cơ bản đứt gãy tân kiến tạo Tây Bắc Việt Nam. Luận án TS Địa chất, Thư viện Quốc Gia,  Hà Nội.

Nguyễn Văn Hùng và nnk, 2013: Nghiên cứu đánh giá phân vùng dự báo hiện tượng tai biến trượt lở - nứt sụt đất, lũ quét - lũ bùn đá khu vực Sơn La - Lai Châu, đề xuất các giải pháp phòng tránh giảm nhẹ thiệt hai. Đề tài cấp Viện Hàn Lâm. Lưu trữ Trung tâm Thông tin tư liệu, Viện HLKH&CN Việt Nam, Hà Nội.

Nguyễn Văn Hùng và nnk, 2014: Mối quan hệ của hoạt động kiến tạo Kainozoi muộn với tai biến địa chất khu vực Tây Bắc. Báo cáo đề tài cơ sở. Lưu trữ Viện Địa chất - Viện HLKH&CN Việt Nam, Hà Nội.

Nguyễn Mạnh Huyền, Hồ Đắc Hoài, 2005: Bể trầm tích Sông Hồng và tài nguyên dầu khí. Tạp Chí Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam, tr.179-235.

Trần Đình Tô, Nguyễn Trọng Yêm, 1991: Chuyển động thẳng đứng lãnh thổ miền Bắc Việt Nam theo các số liệu do lặp thủy chuẩn chính xác. Tc. Địa chất số 202-203, Hà Nội.

Nguyễn Đình Xuyên, 1989: Phân vùng động đất lãnh thổ Việt Nam. Tc. Các Khoa học về Trái Đất, T.11, 3-4, 40-50.

Nguyễn Đình Xuyên và nnk, 1997: Tính động đất và độ nguy hiểm động đất trên lãnh thổ Việt Nam. Thành tựu nghiên cứu vật lý địa cầu 1987-1997, 34-91.

Nguyễn Trọng Yêm, 1996: Phân vùng trường ứng suất kiến tạo hiện đại lãnh thổ Việt Nam. Địa chất tài nguyên, 1, 8-13.

Nguyễn Trọng Yêm, 1996: Trường ứng suất kiến tạo Kainozoi lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, 18, 3CĐ, 193-197.

Nguyễn Trọng Yêm, Gusenko O..I., Lê Minh Quốc, Mostrikov A., 1996: Trường ứng suất hiện đại và cơ thức biến dạng vỏ Trái đất Đông Nam Á. Địa chất tài nguyên, II,  8-13.

Nguyễn Trọng Yêm và nnk, 1998: Nghiên cứu thiên tai nứt đất lãnh thổ Việt Nam. Đề tài độc lập cấp Nhà nước 1994-1998. Lưu trữ Viện Địa chất, Viện KH&CN Việt Nam,
Hà Nội.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

16-02-2016

How to Cite

Hung, N. V., Vinh, H. Q., & Huong, N. V. (2016). Tectono-structural system and geodynamic features of Northwest Vietnam in the late Cenozoic period. Vietnam Journal of Earth Sciences, 38(1), 38–45. https://doi.org/10.15625/0866-7187/38/1/8408

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>