Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn

Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Phạm Quang Hùng, Nguyễn Ánh Dương
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Xuyên
  • Phạm Đình Nguyên
  • Phạm Quang Hùng
  • Nguyễn Ánh Dương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727

Abstract

The test of long term earthquake prediction by using foreshock activity manifestation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hùng, P. Q., & Dương, N. Ánh. (2003). Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 193–200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>