Một số tài liệu mới về trầm tích Devon thượng vùng Vạn Yên (Sơn La)

Authors

  • Đoàn Nhật Trưởng
  • Tạ Hòa Phương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11737

Abstract

New data on Upper ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Trưởng, Đoàn N., & Phương, T. H. (2003). Một số tài liệu mới về trầm tích Devon thượng vùng Vạn Yên (Sơn La). Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 269–274. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11737

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>