Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dự báo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam

Authors

  • Lê Đức
  • Kiều Thị Xin

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11731

Abstract

Developing and implementing a three-layer shallow water model for forecasting motions of tropical cyclones over the Sea region of Vietnam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Đức, L., & Xin, K. T. (2003). Phát triển mô hình nước nông ba lớp và áp dụng vào dự báo chuyển động bão trên vùng biển Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 229–235. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11731

Issue

Section

Articles