Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm

Nguyễn Đình Kỳ, Lưu Thế Anh
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Đình Kỳ
  • Lưu Thế Anh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711

Abstract

Overview of quantitative rainfall erosion models and its application to tropical monsoon regions ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Kỳ, N. Đình, & Anh, L. T. (2009). Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm. Vietnam Journal of Earth Sciences, 31(3), 273–278. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)