Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm

Authors

  • Nguyễn Đình Kỳ
  • Lưu Thế Anh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711

Abstract

Overview of quantitative rainfall erosion models and its application to tropical monsoon regions ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Kỳ, N. Đình, & Anh, L. T. (2009). Các mô hình nghiên cứu định lượng xói mòn đất do mưa và khả năng áp dụng cho các vùng nhiệt đới ẩm. Science of the Earth, 31(3), 273–278. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9711

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)