Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn

Authors

  • Phan Thiên Hương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11390

Abstract

Factors cause errors of depth conversion in seismic interpretation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Hương, P. T. (2002). Các yếu tố gây sai số chuyển đổi thời gian - độ sâu trong minh giải tài liệu địa chấn. Science of the Earth, 24(2), 155–163. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/2/11390

Issue

Section

Articles