Liên hệ địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam

Authors

  • Nguyễn Địch Dỹ
  • Đinh Văn Thuận
  • Mai Thành Tân
  • Vũ Văn Hà
  • Nguyễn Trọng Tấn
  • Nguyễn Thị Linh Giang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11544

Abstract

On the Cenozoic stratigraphic correlation of the coastal plains in the middle part of Central Viet Nam

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Dỹ, N. Địch, Thuận, Đinh V., Tân, M. T., Hà, V. V., Tấn, N. T., & Giang, N. T. L. (2014). Liên hệ địa tầng Kainozoi tại các đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ Việt Nam. Science of the Earth, 29(4), 289–295. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11544

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>