Hiện trạng của việc nghiên cứu bể trầm tích - núi lửa Mesozoi Tú Lệ và các tồn tại

Vũ Khúc, Trần Trọng Hòa
Author affiliations

Authors

  • Vũ Khúc
  • Trần Trọng Hòa

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11545

Abstract

Current study status of the volcano - sedimentary Tu Le basin and remaining Problems

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Khúc, V., & Hòa, T. T. (2014). Hiện trạng của việc nghiên cứu bể trầm tích - núi lửa Mesozoi Tú Lệ và các tồn tại. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), 296–300. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11545

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>