Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa

Trương Xuân Luận, Phạm Đức Hậu, Nguyễn Mai Lương
Author affiliations

Authors

  • Trương Xuân Luận
  • Phạm Đức Hậu
  • Nguyễn Mai Lương

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11556

Abstract

To apply information-mathematic models in order to solve to explore solid minerals for weathered clay deposit

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Luận, T. X., Hậu, P. Đức, & Lương, N. M. (2014). Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), 376–381. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11556

Issue

Section

Articles