Đặc điểm cấu trúc và hoạt động của phân đoạn Ayunpa - Phú Túc thuộc đới đứt gãy Sông Ba

Đỗ Văn Lĩnh
Author affiliations

Authors

  • Đỗ Văn Lĩnh

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11548

Abstract

Structural and active characteristics of Ayunpa - Phu Tuc segment belong to Song Ba fault zone

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Lĩnh, Đỗ V. (2014). Đặc điểm cấu trúc và hoạt động của phân đoạn Ayunpa - Phú Túc thuộc đới đứt gãy Sông Ba. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), 314–327. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11548

Issue

Section

Articles