Đặc tính thủy địa cơ học nền đê sông Hồng và ảnh hưởng của nó đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây - Hà Nội

Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Quốc Thành
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Văn Hoàng
  • Nguyễn Quốc Thành

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11515

Abstract

Hydrogeomechanical processes affecting the stablity of the Red river Dike's foundation in the Son Tay - Ha Noi area

Downloads

Download data is not yet available.

How to Cite

Hoàng, N. V., & Thành, N. Q. (2007). Đặc tính thủy địa cơ học nền đê sông Hồng và ảnh hưởng của nó đến độ ổn định đê khu vực Sơn Tây - Hà Nội. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 92–95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11515

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>