Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại

Phạm Văn Hùng
Author affiliations

Authors

  • Phạm Văn Hùng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11653

Abstract

Characteristics of activity of the faults in the lake Phu Ninh - Thai Xuan area during Quaternary-present time

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

08-03-2018

How to Cite

Hùng, P. V. (2018). Đặc điểm hoạt động của các đứt gãy ở khu vực hồ Phú Ninh - Thái Xuân trong Đệ Tứ hiện đại. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 131–139. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11653

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>