Sự hình thành nước mỏ trong mối quan hệ với các yếu tố tự nhiên và điều kiện khai thác

Nguyễn Xuân Tặng
Author affiliations

Authors

  • Nguyễn Xuân Tặng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11702

Abstract

The formation ...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Tặng, N. X. (2006). Sự hình thành nước mỏ trong mối quan hệ với các yếu tố tự nhiên và điều kiện khai thác. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 266–272. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11702

Issue

Section

Articles