Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không

Kiều Thị Xin, Vũ Thanh Hằng, Phạm Thị Lệ Hằng
Author affiliations

Authors

  • Kiều Thị Xin
  • Vũ Thanh Hằng
  • Phạm Thị Lệ Hằng

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11313

Abstract

Study on the atmospheric Instability Energy in relationship with disasters phenomena developing in Vietnam by using sounding data

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xin, K. T., Hằng, V. T., & Hằng, P. T. L. (2001). Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không. Vietnam Journal of Earth Sciences, 23(1), 70–75. https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/1/11313

Issue

Section

Articles