Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao

Authors

  • Kiều Thị Xin
  • Nguyễn Đăng Quang

DOI:

https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11395

Abstract

Convection and predicting the convective rainfall in Vietnam by using comulus parameterization scheme in high resolution regional model

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

Xin, K. T., & Quang, N. Đăng. (2002). Đối lưu và dự báo mưa đối lưu tại Việt Nam bằng phương pháp tham số hóa trong mô hình số phân giải cao. Vietnam Journal of Earth Sciences, 24(3), 201–208. https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11395

Issue

Section

Articles